AIR-serv Netherlands B.V.
Spuiweg 22 D
5145 NE WAALWIJK
Telefoon: 0416-652331
E-Mail: info@AIR-serv.nl
Web: http://nl.air-serv.de

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn we in overeenkomst met § 7 Abs.1 TMG (Duitse telemediawet) voor eigen inhoud op deze pagina’s naar algemene wetgeving verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of onder omstandigheden op wederrechtelijke feiten te onderzoeken.
De verplichting om informatie voor gebruik te blokkeren of te verwijderen naar algemene wetten blijft hiervan onaangetast. Een aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van ontvangst van een mededeling over een concrete wetsovertreding mogelijk. Bij het bekendworden van een wetsovertreding zullen we deze inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe webpagina’s van derden, op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we voor deze inhoud van derden ook geen aansprakelijkheid op ons nemen. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s is altijd de aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gekoppelde pagina’s zijn op het tijdstip van de koppeling op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd. Wederrechtelijke inhoud was op het tijdstip van de koppeling niet herkenbaar.

Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s is echter zonder concrete indicaties van een wetsovertreding niet redelijkerwijs te verwachten. Bij het bekendworden van een wetsovertreding zullen we dergelijke inhoud direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant gemaakte webpagina’s en alle inhoud daarop vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en ieder soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de auteur resp. exploitant. Downloads en kopieën van deze webpagina zijn alleen voor privégebruik toegestaan, niet voor commerciële doeleinden.

Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. De inhoud van derden is expliciet zo gemarkeerd. Mocht u desalniettemin een aantasting van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken we u vriendelijk om een mededeling. Bij het bekendworden van een wetsovertreding zullen we dergelijke inhoud direct verwijderen.

Bemiddeling bij conflicten

We zijn niet bereid of ertoe verplicht bij conflicten aan een bemiddelingsproces door een consumentenbond deel te nemen.

Verantwoording foto’s

Home: ©Adobe Stock, Kesipun
Air-Serv Germany GmbH
Graphica Agentur GmbH